Markedspartner hjelper deg med å bygge bedre kundereiser

Fotodag 23.mars_12

Slik jobber vi med forbedring av kundereiser

Daglig blir du vurdert, valgt, kjøpt og omtalt av kunder, både eksisterende og nye. Enhver kundesituasjon representerer en avgjørende mulighet for suksess eller fiasko. Vi hjelper deg å identifisere de viktigste møtepunktene og forbedre dem for å optimalisere kundereisen og øke resultatene.

Å få kontroll på kundedata og digital støtte gjennom hele kundereisen er en viktig forutsetning for å lykkes med morgendagens kundeopplevelser.

Full oversikt over dine kundereiser

Med utgangspunkt i Markedspartners eget kundereisekart kartlegger vi sammen kundereisene i din bedrift, og bestemmer hvilke som bør prioriteres.

Løpende forbedring av kundereisene

Ut fra et avtalt omfang jobber våre spesialister sammen med deg på månedlig basis med å optimalisere og forbedre kundereisene dine i utvalgt rekkefølge.

Basert på data og metode

Vi bidrar til å sikre full kontroll over kundedata, og at dere anvender data optimalt gjennom hele kundereisen. Alltid basert på velprøvde metoder.

Resultater som gir reell verdi

Økt lønnsomhet, flere kunder, økt bruk, høyere opplevd verdi, mer «word of mouth» og færre supporthenvendelser er eksempler på målbare forbedringer av kundereiser.

Hvorfor velge Markedspartner?

Markedspartner har en helhetlig tilnærming til kundereiser og benytter effektive modeller for analyse og planlegging. Alt vi gjør er forankret i en solid strategi. Vi har et sterkt operativt fokus og er en partner på gjennomføring. 

Med en variert faglig sammensetning har vi et unikt spekter av perspektiver på de utfordringene vi jobber med. Trenger du en pålitelig partner for en langsiktig samarbeid? Da kan Markedspartner være den rette løsningen for deg.

Fotodag 23.mars_17
Fotodag 23.mars_43

Slik skaper vi suksess sammen

Som ny kunde blir du tildelt et dedikert team som ledes av en erfaren forretningsrådgiver. Teamet settes sammen basert på deres behov, ofte med spesialister innen strategi, HubSpot, innhold, performance marketing, SEO og design. 

Vi utfordrer deg til forbedring

Det som fungerte i fjor vil ikke nødvendigvis fungere i år. Vi utfordrer deg på nye metoder og nye måter å jobbe på som kan skape stadig bedre resultater.

Samarbeid på tre nivåer

Vi samarbeider med våre kunder på strategisk, taktisk og operativt nivå. Våre rådgivere sikrer at oppgaver blir koordinert og utført, og vi har faste møtepunkter med deg som kunde for å gjøre prioriteringer og evaluere strategien.

Tett samspill med deg som kunde

Markedspartner jobber tett sammen med deg som kunde for å nå dine mål. Vi er ikke bare en leverandør, men en samarbeidspartner.

Sikrer struktur i arbeidet

Vi sørger for god struktur som sikrer gjennomføringsevne og fremdrift. Gode verktøy bidrar til oppfølging og kvalitetssikring.

Fyll ut skjemaet - så tar vi en prat om kundereiser i din bedrift!