Slik fungerer rekruttering og onboarding hos oss

To ansatte i Markedspartner

Vi er opptatt av å sikre objektivitet i utvelgelsesprosessen. Derfor vurderes søknaden din opp mot en kompetanseprofil og kravspesifikasjoner som er utarbeidet før stillingsannonsen skrives. Dette betyr ikke at du ikke kan søke dersom du har litt utradisjonell bakgrunn eller huller i CV’n.

Rekrutteringsprosessen består normalt av tre faser som gjøres sammen med de personene som trengs for å gjøre gode vurderinger. Dette er et eksempel på hvordan en typisk prosess i MarkedsPartner kan arte seg:

  • Vi starter med en kort, innledende samtale med de aktuelle kandidatene. Forhåpentligvis er du en av dem. Dette gir oss en sjanse til å bli mer kjent med deg, svare på spørsmål du måtte ha om rollen og fortelle litt om MarkedsPartner, vår visjon, forretningsidé og verdigrunnlag. 
  • Går du videre til neste runde vil vi kalle deg inn til et strukturert intervju. I forkant av intervjuet gjennomfører du en personlighetstest og svarer på evne- og ferdighetstester som er relevant for den rollen du har søkt på. Testene alene er ikke utslagsgivende, men en del av underlaget til samtalen. Vår erfaring er at testene øker kvaliteten på det strukturerte intervjuet
  • Etter intervjuet gjennomfører vi referanseintervjuer og involverer teammedlemmer eller andre som skal jobbe tett med den aktuelle personen.
  • Til slutter kaller vi deg inn til et andregangsintervju. Du vil sannsynligvis få en caseoppgave som du skal forberede og presentere. Vanligvis gjennomføres denne samtalen med HR-sjef, nærmeste leder og daglig leder.

Håper vi sees!