Hva er en influencer?

En influencer kan oversettes til «påvirker». Dette er en anerkjent ekspert eller tankeleder som har innflytelse innen et bestemt emne, et bestemt samfunn, eller en bestemt kategori. De har ofte et stort antall tilhengere. Folk lytter når vedkommende snakker. 

Influencere har påvirkningskraft til å inspirere andre med nye ideer, endret atferd og motivere sine tilhengere til å utføre en handling. De kan bidra til å bygge og skape den nødvendige tillitten en merkevare trenger overfor sin målgruppe eller potensielle kunder.