Hva er GDPR?

GDPR står for general data protection regulation og er EUs personvernforordning. Det er et omfattende regelverk om lagring og behandling av personopplysninger som ble innført i Norge i 2018, og som blant annet innebærer at hver enkelt av oss skal ha tilgang på nødvendig informasjon og mulighet til å gi et aktivt samtykke til at virksomheter samler inn og bruker informasjonen vi deler med dem. GDPR definerer også en rekke andre krav til hvordan innsamling og bruk av personopplysninger skal skje.