/salgsrådgivning

Vi bistår salgsorganisasjoner med å tilpasse seg en digital hverdag

 

Salgsfaget er i radikal endring. Den moderne selger er like mye rådgiver som selger. Vi hjelper salgsorganisasjoner med å tilpasse seg en digital hverdag gjennom inbound sales-metoden og sosiale medier.

 

Hva kan vi hjelpe dere med?

Flere varme kundeemner?

Vi kan hjelpe dere med å skaffe flere varme og kvalifiserte leads til salgsavdelingen, og redusere behovet for å ta kalde telefoner

Flere møter?

Vi kan hjelpe dere med å få flere og bedre møter med kvalifiserte beslutningstagere

Flere nye kunder?

Vi kan hjelpe dere med å lage en markedsføringsmotor som skaper kundehenvendelser og salg

Øke hitrate?

Vi kan hjelpe dere med å øke sannsynligheten for at en salgsmulighet resulterer i et salg

Bruke sosiale medier i salgsarbeidet?

Vi kan hjelpe dere med å ta i bruk LinkedIn i salgsprosessen

Samle salg og marked?

Vi kan hjelpe dere med å koordinere salgs- og markedsavdelingen, så de jobber mot samme mål

Kontaktskjema (3: Bunn av trakt) MP.no /  Salgsrådgivning

Beskriv kort hva bedriften gjør, hvilke mål og utfordringer dere har, og hva dere ønsker å få ut av møtet.

Er det OK om vi av og til sender deg gode artikler, tips og relevant info?

For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.

 

Vi jobber med:

Inbound sales

Inbound sales er en salgsstrategi, -filosofi og -metode tilpasset dagens kjøperatferd, hvor selger fokuserer på kjøpers erkjente behov, utfordringer og målsetninger og har en rådgivende rolle i hele salgsprosessen. 

Se vår ressursside om inbound sales

Sales and marketing alignment

Forskning viser at selskaper hvor salgs- og markedsavdelingen blir målt på de samme KPI-ene og har et tett samarbeid oppnår langt bedre salgsresultater enn andre. Våre forretningsrådgivere bistår ledergruppen med å skape alignment mellom avdelingene.

Social selling

Social selling er en salgsmetode hvor man benytter sosiale medier som hovedkanal for å finne, kontakte, engasjere og bearbeide leads 1:1. Vi bistår din salgsavdeling med å implementere beste praksis for social selling gjennom LinkedIn.

Kurs, kick-offs og workshops

MarkedsPartners eksperter har erfaring i å holde kurs og workshops innen våre ekspertiseområder.

Foredrag

MarkedsPartner blir stadig forespurt om å holde foredrag om temaer innen salg, markedsføring og digitalisering. 

Se våre foredragsholdere

Kontaktskjema (3: Bunn av trakt) MP.no /  Salgsrådgivning

Beskriv kort hva bedriften gjør, hvilke mål og utfordringer dere har, og hva dere ønsker å få ut av møtet.

Er det OK om vi av og til sender deg gode artikler, tips og relevant info?

For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.