Tjenester

Bedre kundereiser

Hver dag blir du oppdaget, vurdert, spurt, valgt, kjøpt, brukt, gjenkjøpt, gjenbrukt, fornyet, omtalt og anbefalt av eksisterende og nye kunder. Eller ikke. Hver kundesituasjon er et veiskille hvor du kan lykkes eller mislykkes. Vi hjelper til med å finne de viktigste veiskillene og deretter forbedre dem. Både for kundene dine og for bedriften. Bedre kundereiser er veien til bedre resultater.


Digital transformasjon

Digitaliseringen endrer rammebetingelsene i alle bransjer. Vi begynner med å forstå mulighetene og samarbeider deretter nært om forbedring, effektivisering eller disrupsjon. Alltid med utgangspunkt i kundeatferd og kundeverdi. Som regel handler det om parallell innovasjon av produkt, kundestrategi, kanalstrategi og systemstrategi. I riktig rekkefølge. Hvis du ikke allerede er i gang, er du sent ute.


Inbound marketing

Vi er Norges største kompetansemiljø på inbound marketing og HubSpot. Ser du muligheter i en inbound-basert kommunikasjonsstrategi eller i HubSpot som et supereffektivt verktøy for digital markedsføring, salg og kundeservice? Vi inviterer gjerne til en prat før du går videre. Kanskje kan vi bistå både med gode råd, viktige erfaringer og velprøvde samarbeidsmodeller.


HubSpot

MarkedsPartner er Norges største fagmiljø på HubSpot. Vi har en lang rekke store, ambisiøse kunder, hvorav flere er internasjonale selskaper. Skal du kjøpe HubSpot, eller du ønsker å få mer ut av plattformen, kan det lønne seg å ta en prat med oss.