Slik fungerer et samarbeid med oss | MarkedsPartner AS

Slik fungerer et samarbeid med oss

Som ny kunde blir du tildelt et dedikert inbound-team som ledes av en erfaren forretningsrådgiver. Teamet inkluderer gjerne en digitalmarkedsfører, innholdsrådgiver, innholdsprodusent, designer, utvikler og fagspesialister innen SEO, CRO eller performance marketing. Samarbeidet gjøres innenfor rammene av en oppdragsavtale, og kan beskrives i fire steg:

1. Vi planlegger vårt samarbeid

Utgangspunkt for samarbeidet:

  1. Kundens strategi, mål og nåsituasjon
  2. Analyse av markedsføringsoppgaver basert på MarkedsPartners Vekstkart for markedsføring

2. Vi avtaler omfanget av samarbeidet

Vi avtaler et fast omfang. Vanligvis mellom 20 og 50 timer per måned.

3. Vi planlegger et årshjul

Årshjulet inneholder kundereisene vi skal jobbe med i kommende år og tidspunkt og plan for hvilke møter som skal gjennomføres (eks. måneds- og kvartalsmøter).

4. Så samarbeider vi løpende på tre nivåer

Operativt: Daglig samarbeid som sikrer oppgaveutførelse, koordinering og kompetanseoverføring.

Taktisk: Månedlige møter for oppfølging, læring, prioritering og planlegging.

Strategisk: Kvartalsvise møter med overordnet oppfølging og strategioppdatering.