Digital strategi for markedsføring og salg | MarkedsPartner AS

Hvorfor jobbe strategisk med MarkedsPartner?

Digitaliseringen endrer rammebetingelsene i alle bransjer. Vi begynner med å forstå mulighetene og samarbeider deretter nært om forbedring, effektivisering eller disrupsjon. Alltid med utgangspunkt i kundeatferd og kundeverdi. Som regel handler det om parallell innovasjon av produkt, kundestrategi, kanalstrategi og systemstrategi. I riktig rekkefølge. Hvis du ikke allerede er i gang, er du sent ute.

 

Forstå bedriftens situasjon

Hvordan påvirker ny teknologi og endrede kundeforventninger bedriftens konkurransesituasjon og marked? Hvilke muligheter og trusler gir dette?

 

Ende til ende-strategi

Vi avdekker transformasjonsmuligheter, vurderer implikasjoner for produkt, distribusjon, pris og betaling og velger tilnærming for gjennomføring. Hele tiden med kundebrillene på for å sikre at den helhetlige kundeopplevelsen står i sentrum.

 

Slaget står på gjennomføring

Digital transformasjon innebærer et steg ut i det ukjente. Vi liker å dyppe tåa i vannet før vi stuper, så vi er sikre på at vi gjør de riktige valgene. Vi jobber databasert og agilt – og lager hypoteser, prototyper, tester og lærer, før vi forsterker det som virker.

 

Digital infrastruktur som gir konkurransekraft

Skal du skape digital transformasjon trenger du digital infrastruktur som er skalerbar, fleksibel, som lar deg lagre og utnytte kundedata og bygge automasjon, i sanntid. Vi bistår fra systemstrategi til implementering.

Hvorfor velge MarkedsPartner?

MarkedsPartner har et ende-til-ende-perspektiv på digital strategi og gode modeller for å analysere og planlegge. Alt vi gjør er forankret i strategi. Vi har et utpreget operasjonelt fokus og er opptatt av å sette ting ut i praksis. Vårt bredt sammensatte fagmiljø gir mange viktige perspektiver på problemstillingene vi jobber med. Ser du etter en langsiktig partner, burde vi kanskje slå følge?

Kontakt oss for en hyggelig prat om digital strategi for markedsføring og salg:

 

Kontaktskjema (3: Bunn av trakt) MP.no /  Kontakt oss m/beskjed

Digital strategi for markedsføring og salg

Hvorfor jobbe strategisk med MarkedsPartner?

Les mer

Slik fungerer et samarbeid med oss

Les mer

Noen av våre kunder

Les mer

Kontakt oss

Les mer