Slik fungerer et samarbeid med oss | MarkedsPartner AS

Slik fungerer et samarbeid med oss

Som ny kunde blir du tildelt en erfaren forretningsrådgiver, som vil jobbe tett sammen med dere basert på MarkedsPartners egen letemodell for kundereiser. Samarbeidet gjøres innenfor rammene av en oppdragsavtale, og kan beskrives i fire steg:

1. Vi planlegger vårt samarbeid

Utgangspunktet for samarbeidet er deres strategi, mål og nåsituasjon. Vi gjør deretter en mulighetskartlegging basert på MarkedsPartners Kundereisekart.

2. Vi avtaler omfanget av samarbeidet

En oppdragsavtale ligger vanligvis på mellom 20 og 50 timer per måned, avhengig av ambisjonsnivå og hvor raskt dere ønsker å se resultater.

3. Vi planlegger et årshjul

Årshjulet spesifiserer kundereisene vi skal jobbe med i kommende år og tidspunkt og plan for hvilke møter som skal gjennomføres (eks. måneds- og kvartalsmøter).

4. Så samarbeider vi løpende på tre nivåer

Operativt: Daglig samarbeid som sikrer oppgaveutførelse, koordinering og kompetanseoverføring.

Taktisk: Månedlige møter for oppfølging, læring, prioritering og planlegging.

Strategisk: Kvartalsvise møter med overordnet oppfølging og strategioppdatering.