Hvorfor bygge bedre kundereiser med MarkedsPartner? | MarkedsPartner AS

Hvorfor bygge bedre kundereiser med MarkedsPartner?

Hver dag blir du oppdaget, vurdert, spurt, valgt, kjøpt, brukt, gjenkjøpt, gjenbrukt, fornyet, omtalt og anbefalt av eksisterende og nye kunder. Eller ikke. Hver kundesituasjon er et veiskille hvor du kan lykkes eller mislykkes. Vi hjelper til med å finne de viktigste veiskillene og deretter forbedre dem. Både for kundene dine og for bedriften. Bedre kundereiser er veien til bedre resultater.

Full oversikt over dine kundereiser

Med utgangspunkt i MarkedsPartners eget Kundereisekart kartlegger vi sammen kundereisene i din bedrift, og bestemmer hvilke som bør prioriteres.

Løpende forbedring av kundereisene

Ut fra et avtalt omfang jobber våre spesialister sammen med deg på månedlig basis med å optimalisere og forbedre kundereisene dine i utvalgt rekkefølge.

Innsikt i hvor du bør sette fokus

Basert på data bistår våre forretningsrådgivere med å identifisere kundereisene med høyest potensiale for forbedring, som vil bidra mest til økt lønnsomhet og høyere kundetilfredshet.

100% målbar effekt

Vi måler og rapporterer effekten på alle forbedringstiltak. Økt lønnsomhet, flere kunder, økt bruk, høyere opplevd verdi, mer «word of mouth» og færre supporthenvendelser er eksempler på målbare forbedringer av kundereiser.

Hvorfor velge MarkedsPartner?

MarkedsPartner har et ende-til-ende-perspektiv på kundereiser og gode modeller for å analysere og planlegge. Alt vi gjør er forankret i strategi. Vi har et utpreget operasjonelt fokus og er opptatt av å sette ting ut i praksis. Vårt bredt sammensatte fagmiljø gir mange viktige perspektiver på problemstillingene vi jobber med. Ser du etter en langsiktig partner, burde vi kanskje slå følge?

Kontakt oss for en hyggelig prat om kundereiser:

 

Kontaktskjema (3: Bunn av trakt) MP.no /  Kontakt oss m/beskjed