Odfjell Well Services

Global etablering av inbound marketing i en bransje i krise

Odfjell Well Services (OWS) er datterselskap av det børsnoterte riggselskapet Odfjell Drilling og er en global leverandør av bore- og brønntjenester. Selskapet har over 500 medarbeidere og kontorer i Norge (Stavanger og Bergen), UK, Nederland, Romania, Midt-Østen, Asia og Afrika. Da de tok kontakt med oss i juni 2014 hadde de en tradisjonell salgsorganisasjon med lite sentral koordinering, og baserte seg primært på relasjoner og konferanser.

«Siden Odfjell Well Services begynte med inbound marketing for seks måneder siden, har vi mer enn 10-doblet antall besøk til våre nettsteder og skapt et betydelig antall kvalifiserte leads. Dette er langt over vår forventning. Vi er svært fornøyde med samarbeidet med MarkedsPartner, som har loset oss gjennom hele prosessen fra strategi til gjennomføring.»

- Per Lund, Executive Vice President, Odfjell Well Services

Det de gjorde av markedsføring begrenset seg til hjemmeside og salgsmateriell. Som en global aktør i en industri som de så var på vei inn i en krise, skjønte de at de måtte gjøre grep, og besluttet etter rådgivning fra MarkedsPartner å radikalt endre sine salgs- og markedsføringsprosesser. I desember 2014 ble en inbound marketing-strategi besluttet. Målet var å generere kvalifiserte leads til salgsapparatet, så den ble kalt OWS Lead Generator. Lanseringen skjedde i april 2015 og ble etterfulgt av videreføring til nytt CRM-system og harmonisering av salgsprosesser fra juni 2015.

The Well Blog

En viktig del av strategien var implementeringen av fagbloggen The Well Blog. Her tar Odfjells eksperter for seg aktuelle problemstillinger innenfor sine fagområder, ofte basert på hva de har møtt av spørsmål fra kunder. Tanken er å by på mer enn kun produkter og tjenester. Odfjells visjon er jo tross alt "Chosen for experience and expertise". Vi erfarer at blogginnleggene engasjerer. Mange delinger og lange diskusjonstråder om innleggene i sosiale medier er et bevis på at bloggen inspirerer og gir verdi for målgruppen.

Strålende resultater 6 måneder etter lansering

Resultatene så langt er svært gode. Allerede etter seks måneder ser vi en økning på over 10-gangeren i trafikk til OWS sin hjemmeside og blogg. Trafikken øker fortsatt måned for måned. Det har også blitt generert et betydelig antall kvalifiserte leads.

Erfaringer fra bloggeprosessen

Både ledelsen og medarbeiderne var spente på hvordan bloggingen ville utarte seg. Hvordan skulle OWS' travle ingeniører finne temaer å skrive om flere ganger i uken, og ikke minst, hvor skulle man finne tid til dette? Løsningen ble en modell der MarkedsPartners tekstforfattere jobber i tett dialog med Odfjell Well Services sine eksperter over hele verden, i fysiske møter, via e-post og videokonferanse etter en nøye planlagt prosess. Denne modellen har fungert meget godt.

Vår rolle: Rådgivning innen digital markedsstrategi, interaksjonsdesign, implementering av inbound marketing, tekstforfatter, blogging, budskapsutvikling

Teknologi: HubSpot

Se løsningen live: http://blog.odfjellwellservices.com/ ›