Inbound Marketing for F24 Nordics | MarkedsPartner AS

F24 Nordics AS

Norsk teknologibedrift satser globalt med inbound marketing

Teknologibedriften F24 Nordics AS har på 10 år blitt verdensledende innen krisehåndtering med sitt hovedprodukt CIM®, det nasjonale beredskapssystemet i Norge. Da selskapet kontaktet oss i 2015, ønsket de å forbedre kvaliteten på kundekontakten og sine salgs- og markedsaktiviteter. Resultatet ble en satsning som har løftet dem fra norsk markedsleder til nasjonal thought leader og internasjonal aktør.

«Vår satsning på inbound marketing har gitt oss flere og bedre kvalifiserte leads og høyere kjennskap i markedet - kun etter få måneder. Samarbeidet med MarkedsPartner har hjulpet oss i riktig retning mot vesentlig høyere avkastning per krone investert i markedsføring. For å sitere vår administrerende direktør: "Dette funker jo!"»

- Yngve Resell Mo, Chief Commercial Officer, FC Nordics 24 AS

FC Nordics fant oss på nett, nærmere bestemt på LinkedIn. Da Salgs- og markedsdirektør Yngve Resell Mo klikket seg inn på blogginnlegget "Start 2015 med et strategisk blikk på bedriftens salg og markedsføring" ble det starten på en dialog som noen måneder senere resulterte i at tech-selskapet selv skulle implementere inbound marketing som sin digitale markedsstrategi.

Ubestridt «thought leader» i Norge

Selskapet hadde allerede tung faglig ekspertise innen sikkerhet og beredskap. De var derfor i en svært god posisjon til å ta rollen som nasjonal thought leader i sin nisje, noe de har realisert gjennom Beredskapsbloggen.no. Bloggen ble lansert i desember 2015 og har posisjonert dem som nummer én på faget hos den norske målgruppen, med artikler som f.eks. "Krisehåndtering: Derfor vil det gå galt" og "Slik styrker du bedriftens omdømme under en krise", og ikke minst gjennom e-bøker som blant annet «Hvordan skriver du en beredskapsplan» I februar 2016 ekspanderte selskapet satsningen med den engelskspråklige bloggen PrepareorFail.com, som har bidratt til å gi dem høyere kjennskap også internasjonalt.

Blogger om fag, ikke produkt

Bloggene er ikke reklameplakater for CIM® og andre produkter. Det er først og fremst kanaler hvor F24 Nordics kan formidle kunnskap fra sitt sterke fagmiljø innen sikkerhet og beredskap. Prinsippet med å hjelpe (gi noe av verdi uten å kreve noe i gjengjeld) i stedet for å plage (pushe salgsbudskap på en målgruppe uten et erkjent behov for det du tilbyr) er hva som skiller inbound marketing fra tradisjonell digital reklame. Resultatene har heller ikke latt vente på seg.

Fra leadsgenerering til kundetilfredshet

Som kunnskapsformidler om et tema som markedet etterspør informasjon om, innser F24 Nordics også viktigheten av å gi verdi til sine eksisterende kunder gjennom sin satsning på innhold. Deres egen suksess, og deres kunders suksess, avhenger av at programvareløsningene deres blir brukt og utnyttet til sitt fulle potensiale. Denne delen av leserskaren får gjennom bloggene og innholdsproduktene (e-bøker og guider) inspirasjon og økt kunnskap om faget.

Om F24 Nordics AS

F24 Nordics AS er et teknologiselskap med hovedkvarter i Trondheim, og en del av F24-gruppen. F24 Nordics AS ble til da One Voice AS forente krefter med den pan-europeisk markedsleder på feltet for varsling, krisehåndtering og kritisk kommunikasjon, F24 AG i mai 2019. F24 Nordics har over 40 ansatte, med et datterselskap i London, og et kontor i Stavanger. De utvikler og drifter software-løsninger innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, med sitt flaggskip CIM®.

Vår rolle: Rådgivning innen digital markedsstrategi, interaksjonsdesign, implementering av inbound marketing, tekstforfatter, blogging

Teknologi: HubSpot

Se løsningen live: https://www.beredskapsbloggen.no ›