Inbound Marketing for Assa Abloy Opening Solutions Norway | MarkedsPartner AS

ASSA ABLOY Opening Solutions

Låsgigant åpner nye dører med inbound

Selskapet bak boliglåsen Yale Doorman er tidligere kjent som Trioving. I en ambisiøs satsning som inkluderer HubSpot som kunde- og CRM-plattform, tre blogger og en egen videokanal, åpner virksomheten nye dører til salgsmuligheter både i forbrukermarkedet og i proffsegmentene.

digital-laas-Assa-Abloy

Vår rolle: Strategisk rådgivning, implementering av HubSpot, produksjon av innhold i video og tekstformat

Teknologi: HubSpot

Se løsningen live: http://blogg.assaabloyopeningsolutions.no ›

Fra TrioVing til ASSA ABLOY Opening Solutions

Nordmenn flest har hatt merkevaren i lommer og vesker i generasjoner. Låsprodusenten TrioVing har vært kjent siden 1971, men så dagens lys allerede i 1864. Da Christiania Dørvriderfabrikk slo seg sammen med to andre fabrikker, ble navnet Trio Fabrikker. På folkemunne kaltes Mossebedriften for «Låsen».

1. november 2018 skiftet TrioVing navn til ASSA ABLOY Opening Solutions Norway og tok da navnet til gruppen som den har vært en del av i over 20 år. Selskapet har 150 ansatte og er en del av et internasjonalt konsern med over 50 000 ansatte og 70 milliarder SEK i omsetning.

«Vi ser veldig gode resultater av vår inbound-satsning. For oss er MarkedsPartner avgjørende, fordi vi er en veldig liten avdeling med store ambisjoner. Da må vi ha kapasitet, og når det pares med kompetanse, som MarkedsPartner har mye av, så blir det en perfekt match for oss.»

  Morten Svensen, skandinavisk marketing- og kommunikasjonssjef, ASSA ABLOY Solutions Norway 

Digitalstrategi for tre viktige markedssegmenter

Bakgrunnen for satsningen på inbound var et ønske om å ta i bruk marketing automation i B2B-delen av virksomheten. Det ble etter hvert til en inbound-satsning som også omfattet forbrukermarkedet. Markeds- og kommunikasjonssjef, Morten Svensen, forklarer det slik: 

«I proffmarkedet har produktene våre et smalt nedslagsfelt. Det er få brukere, kanskje bare ett tusen, som vet om og skal vite om produktene våre. Da er det bortkastet å gå bredt ut på TV eller i andre breddemedier. Vi søkte et verktøy som kunne pinpointe og gå direkte til de vi er interessert i å snakke med, og det har vi oppnådd med inbound.»

Gjennom de tre bloggene Låsbloggen, Adgangsbloggen og Låsproffen når selskapet i dag tre viktige målgrupper: forbrukere, profesjonelle sluttbrukere og låsesmeder. De publiserer jevnlig både artikler og videoer i alle tre kanaler, der budskapet er produkter, løsninger og kompetanse innenfor lås, sikkerhet og adgangskontroll signert ASSA ABLOY.

Gode resultater

«Vi ser veldig gode resultater av den innsatsen vi har gjort. Da vi startet, var vi kanskje på en eller to listinger på førstesiden av Google. Sist gang vi sjekket var det omtrent bare oss, hvilket betyr at de artiklene vi publiserer er søkbare», forteller Svensen. Han understreker at arbeidet er en lang prosess, som også innebærer mer fokus på CRM. 

«Vi har brukt tid på å gjøre tilpasninger i CRM-systemene våre og går i gang med det nå. Først nå vil man se at disse tingene begynner å spille sammen slik at inbound-satsningen gir leads som selgerne kan benytte seg av etterpå.»

«For oss er MarkedsPartner avgjørende, fordi vi er en veldig liten avdeling. Vi har store ambisjoner og mange morsomme mål, og de kan vi ikke nå alene. Det er vi rett og slett for få mennesker til. Da må vi ha kapasitet, og når det pares med kompetanse, som jeg også føler at MarkedsPartner har masse av, så blir det en perfect match for oss», avslutter Svensen.