MarkedsPartner har denne sommeren gjennomgått flere organisatoriske endringer. Bakgrunnen for dette er et ønske om å styrke fremtidige leveranser til alle våre kunder, samt legge et fundament for innovasjon og nytenkning.

Vi har derfor strukturert medarbeiderne våre i leveranseteam bestående av teamleder, inbound marketing-konsulent, innholdsrådgiver og innholdsprodusent. Målet er at dette skal sikre bedre faglig utveksling mellom kolleger som jobber sammen om kunder, samt en mer effektiv og helhetlig leveranse av alt fra strategi og analyse til innhold.

Vi har også fått på plass et mellomledernivå som vil ha ansvar for den faglige utviklingen av våre medarbeidere samt fullt personalansvar.

I forlengelse av disse endringene vil Tore Berntsen fremover fungere som senior strategisk rådgiver i MarkedsPartner og Stig Hammer vil ta rollen som daglig leder.