MarkedsPartner var tidligere et datterselskap av Omnicom AS, men i desember 2018 ble disse to selskapene fusjonert under navnet MarkedsPartner AS 

Tidligere var flere selskaper underlagt Omnicom AS. Syzweb, Aveno Digital, Paragallo og MarkedsPartner var alle søsterselskaper med hver sin kjernevirksomhet. Men etter hvert som MarkedsPartner vokste og utviklet sitt forretningsområde var det hensiktsmessig å fusjonere søsterselskapene til ett. De siste to årene har altså Omnicom kun vært morselskap for MarkedsPartner og vi besluttet derfor å forenkle selskapsstrukturen ytterligere ved å fusjonere de gjenværende selskapene under MarkedsPartner AS. Denne endringen har kun fått organisatoriske konsekvenser, og alle ansatte fra Omnicom har blitt ansatt i MarkedsPartner. Endringen tredde i kraft den 13. desember 2018.