MarkedsPartner er nå det 14. byrået i verden – og det eneste med hovedkvarter i Norge – som får plass helt øverst i HubSpots partnerprogram. Og det blant tusenvis av partnere som HubSpot har på verdensbasis.

 

Partnerprogrammet er et økosystem av eksperter som tilbyr bistand rundt markedsføring, inbound marketing, salg, kundeservice, web-design, CRM og IT. Partnerne er byråer og selskaper over hele verden som benytter HubSpots plattform for å skape vekst for sine kunder.

Totalt er det fem nivåer av partnerskap; partner, gold, platinum, diamond og elite.

Hvordan MarkedsPartner ble elite-partner i løpet av 6 år

– Uten et godt renommé og kunder som ønsker å bli og videreutvikle seg hos oss hadde ikke dette vært mulig, sier Tønnes Sannem Heian, daglig leder i MarkedsPartner AS.

Han forteller at det er en solid anerkjennelse til alle i selskapet som gjør en flott jobb for bedriftens kunder.

– Dette er et resultat av dyktige fageksperter i MarkedsPartner, som har opparbeidet og videreutviklet en av verdens største porteføljer på HubSpot. Med både norske og internasjonale kunder. Vi har sørget for å utvikle oss i takt med HubSpot sin utvikling, som har gått fra løsninger for markedsføring til å støtte hele kundereisen.

Gode kundereiser

Gode kundereiser skapes på tvers av bedriftens kundeprosesser som Heian benevner som markedsføring, salg, kundeservice og kundeoppfølging. HubSpot har vist seg å være en perfekt match for et slikt helhetlig syn på kundereiser.

– Stadig flere har fått øynene opp for HubSpot, og særlig ser vi et skifte i større virksomheter. Mens vi tidligere oftest fikk kunder som hadde HubSpot som sin første kundedataplattform får vi i dag i økende grad nye kunder fra virksomheter som allerede er ganske digitalt modne. Ofte har de allerede fått kjenne på utfordringene ved å ikke ha nødvendige kundedata tilgjengelig for å tilrettelegge for de kundereisene de har behov for, forklarer Heian. Det er nettopp denne utfordringen HubSpot vil til livs.

Eget sete hos HubSpot i et krevende år

Det å bli en del av HubSpots eliteprogram innebærer at MarkedsPartner oppnår nye fordeler på vegne av kundene.

– HubSpot har alltid vært flinke til å støtte oss, og som elite-partner vil få tilgang til den ypperste støtten de kan gi oss. Vi vil også få en helt annen stemme inn mot utviklingen av HubSpot ved at vi får et sete i Product Partner Advisory Council.

MarkedsPartner oppnår elite-status til tross for de vanskene covid-19 har skapt for næringslivet i 2020.

– Vi er i ferd med å legge bak oss et krevende år på mange måter. Samtidig har vi jobbet målbevisst og lykkes med å skaffe nye og store kunder. Covid-19 har ført til at flere bedrifter har innsett behovet for å få fortgang på egen digitalisering og har kontaktet oss for å finne gode løsninger. Dette har utvilsomt vært en viktig driver bak den positive utviklingen vi har hatt etter sommeren, avslutter Tønnes Sannem Heian.

HubSpot er naturligvis godt fornøyd med MarkedsPartners opprykk til elite-status.

– MarkedsPartner har vært en ledende kraft i den nordiske regionen siden de ble en del av vårt partnerprogram tilbake i 2014. Siden den gang har de hjulpet sine kunder å oppnå sine mål ved å tilby ekspertise på hele HubSpots plattform. På vegne av hele HubSpot vil jeg benytte anledningen til å gratulere MarkedsPartner med å oppnå elite-status, sier Katie Ng-Mak, leder for HubSpots partnerprogram i Boston.

MarkedsPartner AS

MarkedsPartner har i dag 42 medarbeidere innen forretningsutvikling, digital markedsføring, kommunikasjon og salg som hjelper både B2B- og B2C-kunder med å øke salget gjennom å bygge bedre kundereiser. MarkedsPartner har kontorer i både Oslo og Sarpsborg, og har den øverste grad av HubSpot-partnerskap, elite-partner.

HubSpot

HubSpot er en komplett CRM- og kundedataplattform med støtte for markedsføring, inbound marketing, salg og kundeservice. HubSpot ble grunnlagt av Brian Halligan og Dharmesh Shah i 2006, og har mere enn 95.000 kunder i over 120 land.