15. mars var det duket for Norges største fagdag i inbound marketing på Handelshøyskolen BI i Nydalen. For tredje året på rad samles over 100 toppledere, markeds- og salgssjefer for å få faglig påfyll om digital markedsføring og salg og for å ta del i andre bedrifters erfaringer.

Når ut 

Borregaard Exilva er et firma som driver med radikal innovasjon i en tradisjonell industribedrift med over 125 års historie. De var på IM-dagen for å dele sine erfaringer. Markedssjef Mats Hjørnevik forteller:

– Produktet vi lager er et cellulose-produkt med et stort bruksområde, men det trenger oppmerksomhet for å nå ut til kundene. Med et innovativt produkt hadde vi behov for en innovativ markedsføring. Valget falt på inbound marketing. Vi har brukt det som strategisk og taktisk verktøy ett års tid og er overbevist!

Gjenvinnings-vinner

I tillegg til Hjørnevik var Morten Frøid, markedsdirektør i Norsk Gjenvinning, en av foredragsholderne på fagdagen som delte sin suksesshistorie.

– Jeg ble introdusert for inbound marketing for litt over ett år siden. Jeg gikk fra å være frelst til troende og nå er jeg overbevist. Da min CFO ba meg vise ham tallene, slik alle finansdirektører gjør, kunne jeg vise ham at vi på kort tid får mange ganger igjen for den investeringen vi gjør. Det gir uttelling i ordrebøkene og på bunnlinja, sier Frøid som har tatt sin siste ”cold call” og hevder at annonsering i trykte medier er over og ut.

Inbound – det er ingen vei utenom

MarkedsPartners Leder for forretningsrådgivning Stig Hammer og salgssjef Lars Hansen redegjorde for hvorfor det ikke er noen vei utenom inbound marketing (for de aller fleste bedrifter) og hvordan implementeringen av en inbound-strategi og tilhørende verktøy gjør hverdagen for salgssjefen mye mer effektiv og gir gode resultater.

Stor bredde

Foruten case-studiene og MarkedsPartners interne foredragsholdere var det fire eksterne foredragsholdere som ga tilhørerne innblikk i sine fagfelt.

Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Digital og blant de fremste kvinnene innen teknologi i Norge snakket om hvordan algoritmisk attribusjon kan hjelpe markedsføringsinnsatser til å levere resultater på topplinjen. Ved hjelp av algoritmer kan markedsførere nå enkeltindivider i mikroøyeblikkene – typisk når forbrukeren er mest interessert i en tjeneste eller et produkt.

Håvard Ellefsen, leder for Affectos virksomhet i Skandinavia, samler på vegne av kunder inn store mengder data, og finner løsninger på hvordan man best kan utnytte all den informasjonen en bedrift besitter. Håvard pekte på at Norge henger langt etter på digitaliseringsfronten, og at spesielt bedrifters ledere, IT-avdelinger og data er til hinder for nødvendig læring og innovasjon i bedrifts-Norge.

Tidligere førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Gorm Kunøe, var i sitt rette element og stilte spørsmål ved bruken av atferdsdata som bedrifter samler gjennom cookies i nettlesere og personvern-problematikken rundt dette. Han pekte på hvordan bedrifter kan miste sin troverdighet og dermed lojale kunder, dersom de ikke tar personvern og lagrede data om sine kontakter på alvor.

Og også i år var HubSpot representert på Inbound Marketing-Dagen. Ben Cotton er senior marketing manager ved HubSpots EMEA-kontor i Dublin. Han jobber i skjæringspunktet mellom salg og marked og kunne fortelle om hvor essensielt det er at markeds- og salgsavdelingen samarbeider godt. Ben pekte på utfordringer i dette samarbeidet og vektla hvor viktig det er at markeds- og salgsavdelingen inngår en avtale om deres ansvar overfor hverandre.


Dagen ble avsluttet i to forskjellige workshops hvor deltakerne fikk live demonstrasjon av HubSpot i bruk.

IM-D 2017, Mats Hjørnevik, Borregaard Exilva

- Vi skal ut i verden, kunngjorde markedssjef Mats Hjørnevik i Borregaard Exilva. Dit ut kommer han ved hjelp av strategisk, inbound markedsføring.

IM-D 2017, Morten Frøid, Norsk Gjenvinning

Det var en lydhør forsamling som fikk med seg markedssjef Morten Frøid i Norsk Gjenvinning fortelle om hvordan han først ble frelst av inbound marketing, deretter troende og så overbevist. NG har oppnådd svært gode resultater etter et drøyt års bruk av inbound.

IM-D 2017, Stig Hammer, MarkedsPartner

- Om fem år – er kundene dine da mer, eller er de mindre digitale? Det er spørsmålet fra Stig Hammer som er leder for forretningsrådgivning i MarkedsPartner. Han hadde med en huskeliste for hvordan du skal møte fremtidens markedsføring.

IM-D 2017, Håvard Ellefsen, Affecto

Affecto samler inn data og setter det i system for sine kunder. Håvard Ellefsen er leder for Affecto i Skandinavia og han inspirerte tilhørerne. Blant annet ved å vise en modell for hva en faktisk er nødt til å forholde seg til i en digital hverdag.

IM-D 2017, Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Digital

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i ESV Digital og hun viste funn fra den store annonsør-rapporten. Den viser blant annet at et stort antall virksomheter ikke er i stand til å utnytte innsamlet data i sin markedsføring.