MarkedsPartner har tradisjon for å gi en julegave til en veldedig organisasjon. I år falt valget på Kirkens Bymisjon i Østfold, som mottar kr 25 000,- fra oss. Kirkens Bymisjon arbeider for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Gjennom kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud får folk som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap.  

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Deres visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. 

Les mer om Kirkens Bymisjon

I 162 år har vi arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Vi ønsker at brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. Alt vårt arbeid skal bygge på at «Ingen er bare det du ser».

 Kirkens Bymisjon