Det har vært et hektisk, men spennende år for oss i MarkedsPartner. 2016 er snart ved veis ende og det er på tide med en oppsummering av året.

En oppsummering av året som har gått

Vi merker en økende markedsinteresse for å skape flere og bedre salgsmuligheter gjennom en systematisk bruk av digitale kanaler i markedsføring og salg. Dette krever en riktig digital markeds- og salgsstrategi, samt et velegnet verktøy for å kunne handle på økt datafangst og kundeinnsikt.  Markedet modnes hurtigere enn i 2015 og det er flere og flere virksomheter som investerer i både programvare og tjenester. Interessen går på tvers av bransjer og bedriftsstørrelser. 

Vår første kontakt er som oftest med en markedsansvarlig (markedssjef eller markedsdirektør), som blir bedt om å dokumentere kommersielle resultater av de midlene virksomheten bruker på markedsføring.

Daglig leder og salgsansvarlig ønsker også ofte et møte med oss. De tar kontakt fordi de ser at salgsfunksjonen ikke gir gode nok resultater. Dette kan ha flere årsaker, men som oftest er svaret en kombinasjon av manglende leadsgenerering og liten innsikt i potensielle kunders atferd og behov. Cold Calling fungerer ikke godt nok og de vil ha bistand til å skape bedre salgsresultater.

For MarkedsPartner ble året en bekreftelse på at valgt strategi er riktig. Vi satte oss ambisiøse mål for året med tanke på antall nye kunder innenfor inbound marketing. Fasiten viser at vi fikk et godt tilsig av nye kunder, om enn ikke fullt så mange som vi anslo ved inngangen av året (vi var meget ambisiøse). Derimot fikk vi flere større kunder enn vi hadde håpet på, som gjør at vi leverer All Time High-resultater.

Vi har satset mye på HubSpot. Det viser seg å være et riktig valg. Plattformen er i en rivende utvikling og er i ferd med å bli et komplett markedsførings- og salgsverktøy. HubSpot vil gi de aller fleste norske virksomheter høy forretningsverdi dersom løsningen blir basert på en god digital markeds- og salgsstrategi.  

Inbound Marketing-Dagen 2016

13. april arrangerte MarkedsPartner Inbound Marketing-Dagen på Handelshøyskolen BI for andre år på rad. Til stede på konferansen var over 100 deltakere fra store og mellomstore virksomheter, samt et bredt utvalg bransjer. Blant disse var mange markedssjefer, salgssjefer og toppledere.  Vi fikk god evaluering på arrangementet og spesielt Morten Frøids foredrag Hvorfor Norsk Gjenvinning satser på inbound marketing var populært. Mortens foredrag er tilgjengelig på video for interesserte. Den kan lastes ned her.

Vi er også administrator for HUG (HubSpot User Group) i Oslo. Det er et kvartalsmessig arrangement for brukere av og de som er interesserte i HubSpot. I løpet av året har arrangementet vokst og det er nå godt over 50 deltakere. Vi gleder oss til fortsatt deltakervekst. 

Vi vokser og investerer i egen rolle 

I løpet av året har vi hatt en nettovekst på 6 markedspartnere og vi har ansatt flere dyktige kolleger på slutten av året som gjør at vi i første kvartal neste år passerer 30 medarbeidere. Sjekk gjerne våre nettsider for en nærmere presentasjon. Når vi jobber med ny teknologi og nye arbeidsprosesser, setter det store krav til opplæring og kvalitetssikring. 

Vi har investert i en egen rolle med ansvar for kvalitet og prosessutvikling. Vi er helt avhengig av å jobbe med standardiserte prosesser for å få ombord nye medarbeidere, skalere, redusere sårbarhet og kunne levere effektivt til krevende kunder. Neste år forventer vi å se gode resultater av denne investeringen i form av høyere kunde- og medarbeidertilfredshet. Tilfredse medarbeidere skaper tilfredse kunder.

MarkedsPartner satser tungt på å bygge opp en solid redaksjon som hjelper våre kunder med å produsere høykvalitetsinnhold. Våre redaktører behersker inbound marketing og HubSpot, i tillegg til forfatter- og redaktørrollen. Vi har etablert beste praksis innen arbeidsprosesser og redaksjonsverktøy. Dette skal bidra til at vi leverer innhold som gir våre kunder en god avkastning på investeringen.

Neste år får vi en markant vekst på vårt Oslo-kontor. Vi vil kunne tilby våre kunder i Oslo lokal kompetanse på kjerneområdene innenfor inbound marketing.

Vår ambisjon er å ha markedets mest tilfredse kunder, samtidig som vi leverer solide økonomiske resultater som skal brukes til videre vekst.

Til våre kunder; takk for samarbeidet i 2016. Vi ser fram til et godt samarbeid neste år.

Til våre potensielle kunder; velkommen til et lønnsomt samarbeid i 2017.


God jul!