Før julefreden senker seg, og det nye året begynner, har jeg reflektert litt over året som har gått. I 2017 har vi fått mange nye kunder og mange nye kolleger. Vi er i skrivende stund 44 medarbeidere og dekker kompetanseområder som forretningsrådgivning, inbound- og content marketing, digital markedsføring og salg, social selling, søk, sosiale medier, innholdsproduksjon, interaksjonsdesign, marketing automation, webutvikling og ecommerce – kort sagt, den kompetansen som skal til for at vi skal kunne hjelpe våre kunder med å skape vekst på topplinjen. 

Markedet utvikles og modnes

I tre år har MarkedsPartner tilbudt inbound marketing-tjenester med HubSpot som programvare. Det har vært en spennende reise. På mange måter kan det sammenlignes med å kjøre rally med en bil som under fart utvikles til å bli raskere, sterkere med stadig mer avansert funksjonalitet. Som følge av at den digitale modenhetsgraden i markedet øker, vil også investeringene i inbound øke. Vi ser at den digitale modenheten er høyest i virksomheter som har en toppledergruppe med digital forståelse. Disse kundene er også de som har vært villige til å investere det som kreves for å skape resultater. Tiden det tar å skape resultater avhenger ikke bare av investeringsnivå, men også av kundegruppenes digitale kjøpsprosesser, markedssituasjon, markedspotensial og ikke minst produktenes konkurransedyktighet.

Spådommer for 2018

Vi tror markedet vil differensieres ytterligere neste år. Vi kommer til å ha et segment med virksomheter som har forstått digitalisering og sammenhengen mellom investeringsnivå, tjenestekvalitet og forventede resultater. Dette er kunder som stiller høye krav til leverandørene, men også til seg selv. De vet hva som kreves og er villige til å levere det som trengs av innsats og midler. Disse tar steget videre fra inbound marketing til inbound sales. Ved behov også til inbound kundeservice.  

Et annet kundesegment er Restart-segmentet. Dette er virksomheter som har startet en inbound-satsning – enten ut fra gratis programvare eller gjennom en svært underfinansiert oppstartsprosess. Noen legger ned satsingen. Andre reorienterer seg og forsøker å finne en kompetent samarbeidspartner. Utfordringen i slike situasjoner er først og fremst å få aksept i ledergruppen for at budsjettet må dobles eller tredobles for å skape verdier.  

Et tredje segment er virksomheter som kjøper HubSpot som et verktøy. Det er kunder som ikke inngår oppdragsavtale med strategiprosess eller innholdsproduksjon. Vi tror dette kommer til å være kjøpergrupper som anskaffer en CRM-løsning og ser på HubSpot som et spennende alternativ til SuperOffice, Dynamics CRM eller Salesforce.   

Vi tror kunder som har startet med inbound på en profesjonell måte kommer til å fortsette med satsningen. Det vil variere i hvilken grad kundene kommer til å bruke eksterne leverandører. I oppstartsfasen tror vi de fleste vil velge å benytte en ekstern tjenesteleverandør. Noen kommer til å insource deler av tjenestespekteret, hovedsakelig på områder hvor det er relativt lett å videreutvikle intern kompetanse. Vi tror de fleste vil velge å kjøpe spesialisttjenester på vedvarende basis.  

Våre partnere setter pris på oss 

MarkedsPartner ble i april Diamond Partner hos HubSpot. Det er vi foreløpig alene om i Norge, og i et eksklusivt team på 14 partnere i Europa. På verdensbasis har HubSpot over 3 000 partnere. Vi har også markert oss sterkt hos Umbraco CMS, hvor vi er Gold Partner. Vår egen Lars-Erik Aalbech er MVP – Most Valued Professional. Den eneste i Norge. Lars-Erik har oppnådd samme status hos UCommerce. 

Nå kan du kjøpe HubSpot gjennom MarkedsPartner 

Vi tilbyr kunder å anskaffe HubSpot gjennom oss – på samme betingelser som kjøp direkte fra HubSpot. Det gir kundene flere fordeler:

  • Vi har support på toppnivå hos HubSpot (som eneste diamant-partner i Norge)
  • Vi kan tilby startpakker som gjør at kundene får en kick-start på inbound-satsingen  
  • Vi har oppstartspakker på konfigurasjon av HubSpot
  • Vi kan tilby produksjon av digitalt innhold, som bloggartikler og innholdsprodukter 

Vi anbefaler å gjennomføre en strategiprosess parallelt med implementering av HubSpot. Det sikrer at man jobber med kvantitative mål for satsingen. Det bør også legges en plan for produksjon av digitalt innhold på jevnlig basis. Det å kjøpe HubSpot uten å produsere digitalt innhold er som å ha verdens raskeste bil i garasjen – men du mangler drivstoff. MarkedsPartner kan bistå både med strategi, implementering etter beste praksis og innholdsproduksjon, og være en sparringspartner som sikrer at kunden i en oppstartsfase får bevis for at inbound gir forretningsverdi.  

Vi rekrutterer både medarbeidere med ledererfaring og unge talenter  

I 2017 gleder vi oss over en netto tilvekst på 17 nye medarbeidere. Dette er en kombinasjon av ønsket ledererfaring, økt kapasitet på etablerte fagområder, samt styrking av spesialistroller.  

MarkedsPartner jobber ofte med toppledergrupper. Det betyr at det er en stor fordel om vi har medarbeidere som har ledererfaring og lang erfaring med salg og leveranser til toppledergrupper. Samtidig er det viktig med unge talenter som kan bli metodikk- og verktøyspesialister. Våre medarbeidere representerer en god balanse mellom ledererfaring og spesialistkompetanse.   

Etablering av avdelingsledelse skal gi kundene våre bedre tjenester 

MarkedsPartner er ved årsskiftet 44 medarbeidere, og vi ser for oss en vekst på 10-15 % neste år. Vi jobber i en bransje som er i en rivende utvikling. Det er viktig for oss å sikre rekruttering av topptalenter, videreutvikling av kompetanse og beste praksis-arbeidsprosesser. Derfor besluttet vi i år å implementere avdelingsledelse på områdene Innholdsproduksjon, Kundesenter, Utvikling og Brukeropplevelse, Inbound Marketing-konsulenter, og spesialister og Forretningsrådgiving. Vi gjør dette fordi vi ønsker å levere bedre og mer forutsigbare tjenester til våre kunder.  

Våre kunder skal merke effektene av dette allerede fra starten av 2018. Vi skal levere eksepsjonell god kundeservice til våre viktigste kunder. Våre kunder skal oppleve fleksibilitet og nærhet, samtidig som kundene skal merke fordelene av at vi har størrelse, kapasitet og styringsprosesser som kan klare raske etterspørselsøkninger.