Sigrid Poppe

Forretningsrådgiver

Som Forretningsrådgiver skal Sigrid hjelpe kunder til å oppnå sine forretningsmessige mål ved å levere løsninger og tjenester innen digital markedsføring og salg.

Gjennom ulike roller med ansvar for ledelse og leveranse av utviklingsprosjekter i Fortum, har Sigrid erfaring i hva som må til for å lykkes i implementerings- og gjennomføringsfasen. Hun har opparbeidet seg kompetanse på hva som kreves av nytenking og kontinuerlige forbedringer for å levere resultater i en bransje preget av sterk konkurranse og strukturelle endringer.

Erfaringene hun har gjort gjennom arbeid med kundereise og kundeopplevelse, er noe Sigrid vil videreutvikle til å skape ytterligere verdi og nye muligheter sammen med Markedspartners kunder.

Hun har bakgrunn fra Sivilmarkedsførerstudiet ved NMH/BI, samt etterutdanning i norsk og pedagogikk/spesialpedagogikk ved HIØ.

Sigrid bor med mann og barn på Elingård utenfor Fredrikstad. Ved siden av et aktivt gårdsliv tilbringer hun gjerne tiden i naturen ved sjøen og på fjellet.