Lars-Erik Aabech | MarkedsPartner AS

Lars-Erik Aabech

Faglig leder systemutvikling

Som systemutvikler i MarkedsPartner skal Lars-Erik bistå med å utvikle webløsninger som skaper langsiktig verdier for våre kunder.

Lars-Erik fikk sitte ved pappas Apple II plus i '81, og har vært bitt av "computer-basillen" siden den gang.

Han begynte å leke med programmering og design i '94, og har med tiden opparbeidet seg god kompetanse på følgende områder.

  • Microsoft Certified Solutions Developer på ASP.NET 4.0.
  • Analyse og design av softwareløsninger
  • Systemutvikling i C# og ASP.NET MVC
  • Webprogrammering med JavaScript og HTML
  • Databaser i MS SQL
  • Grafisk utforming med PhotoShop, Illustrator

Han har jobbet profesjonelt med internett siden den kommersielle web'ens barndom i 1998.