Elise Hofmo | MarkedsPartner AS

Elise Hofmo

Faglig leder brukeropplevelse og design

Som fagleder for brukeropplevelse og design i MarkedsPartner sørger Elise for at det visuelle understreker kommunikasjonen på en hensiktsmessig måte.

Elise begynte i MarkedsPartner i 2011, etter å ha fullført Bachelorstudie i Visuell Kommunikasjon på Høgskolen i Buskerud. Parallelt med høyskolen fikk Elise nyttige erfaringer gjennom sitt eget firma hvor hun tok designoppdrag. Interessen for bransjen startet da hun som fjortenåring fikk sitt første digitalkamera, og etter tre år på Medier og Kommunikasjon var hun dedikert til design og web.

Design av digitale innholdsprodukter og digitale maler for blogg og landingssider er en del av en inbound marketing-strategi, og Elise har som mål å gjøre dette på en måte som løfter frem det gode innholdet og ivaretar våre kunders visuelle identitet på tvers av kanaler.

Elise bor i Saltnes med mann og to barn, og liker seg best på sjøen, bygda eller fjellet med strikketøy og en god bok.