Markedspartner lanserer ny nettside med ny visuell profil

Nye farger, ny logo og nye nettsider! Markedspartner har gjort en stor oppgradering.

– Det er ikke så ofte man lanserer en helt ny visuell profil sammen med nye websider, så dette er en stor dag for oss i Markedspartner, sier markedssjef Knut Arild Vold.

Han sier den nye profilen er ment å gjenspeile essensen og egenskapene til selskapet slik det er i dag.

– Vi er fortsatt det samme selskapet som kundene våre kjenner, men har hatt behov for å modernisere profilen vår for å synliggjøre den utviklingen selskapet har vært gjennom de siste årene. Den nye profilen vil nok oppleves som mer tidsriktig og mer i tråd med det selskapet vi er i 2023, sier Vold.

Mye nytt innhold

Med nye nettsider, har det også vært en gjennomgang av mye av innholdet på Markedspartners nettsider.

– Målet har vært å gjøre det enda tydeligere hva vi hjelper kundene våre med, og hvilke kunder som er den beste matchen med oss som byrå. Ikke minst har det vært viktig for oss å få tydelig frem at vi er Norges største byrå på HubSpot. Det tror og håper jeg vi har lykkes med gjennom å forenkle og spisse mye av innholdet vårt, sier Markedspartners markedssjef.

Eksternt blikk

Markedspartners designer og frontend-utvikler Tomine Kjelsberg Bjørnstad forteller at de har gjort som de anbefaler sine kunder, å få noen utenfra til å utfordre stil og fremtoning.  

– Som et byrå som selv jobber med å bygge nettsider og utfordre andre selskapers profil og design hver dag, har det vært spennende å få eksterne innspill til hvordan vi fremstår sett opp mot hvordan vi oppfatter oss selv. Vi har blitt utfordret på flere områder, og har fått et spennende og tidsriktig design, sier Bjørnstad.  

Logo som gjenspeiler oppdraget

Markedspartner har hatt samme logo i mange år nå, og har sammen med nye nettsider og ny profil også fått en helt ny logo laget av den danske designeren Nicolai Qvindbjerg.

– Det nye logosymbolet er inspirert av Markedspartners oppdrag, som er å hjelpe bedrifter med å bygge bedre kundereiser. Pilen symboliserer veien videre og vekst, og to piler sammen danner et møtepunkt mellom personer og ideer. Trygghet og lojalitet er noen av de vanligste assosiasjonene som forbindes med denne delen av fargehjulet, og det er noe vi identifiserer oss med, sier Bjørnstad.