Markedspartner har fått sin første CTO

Generativ AI kommer til å utgjøre et paradigmeskifte for vår bransje på linje med da internett kom, men denne gangen mye raskere, sier daglig leder i Markedspartner Tønnes Sannem Heian. For å lykkes med omstillingen, har Markedspartner ansatt sin første CTO.

– Internett ga en total omveltning for byråbransjen, og vi i Markedspartner så tidlig betydningen det hadde for oss, og vi hadde endringsevne til å komme sterkere ut på den andre siden, i sterk kontrast til mange som den gang var våre konkurrenter, sier Markedspartners daglige leder.

Krever omstilling

Også i skiftet som AI nå vil gi, tror Tønnes at det vil bli vinnere og tapere: De i vår bransje som ikke virkelig tar på alvor hva generativ AI betyr, og ikke evner å endre seg, vil i praksis være ute av business om et par år.

– Ledende teknologiledere omtaler generativ AI som verdens viktigste teknologi. Generativ AI revolusjonerer måten mennesker kommuniserer med maskiner. Det igjen vil endre måten vi handler på og hvordan bedrifter interagerer med sine kunder. Det treffer rett i kjernen av vår misjon om å bygge bedre kundereiser. Det er vår klare ambisjon at vi skal være innovatører og gå i bresjen for å utnytte de mulighetene den nye teknologien gir oss til å skape neste generasjons kundereiser.

Stort behov for kompetanseutvikling

For Markedspartner har vi identifisert både utfordringer og muligheter.  Vi har endringsvillige medarbeidere som motiveres av det vi nå står i, men vi står likevel overfor en stor kompetanseutfordring.

– Alle medarbeidere får på ulike måter en ny teknologidimensjon til sin rolle. For å lykkes med det trenger vi en ledestjerne som kan lose våre ansatte og sikre at denne utviklingen skjer, ikke minst i travle tider og en situasjon hvor det er fort å miste retningssansen i en skog av muligheter.

Skaper helt nye muligheter

Samtidig bringer generativ AI med seg helt nye muligheter som vil påvirke hvordan vi vil skape verdi for kundene våre og hva vi vil tjene penger på. Hittil har teknologisk innovasjon i all hovedsak skjedd i kundeteamene med teknologene som bestillingsmottakere og utførere.

  Med generativ AI ser vi at det åpner seg helt nye kommersielle muligheter med utgangspunkt i teknologi. Vi jobber allerede med løsninger som kan ha nedslagsfelt langt utover eksisterende kundeportefølje. Siden vi ikke har jobbet på denne måten tidligere, har vi heller ikke hatt kompetanse eller ledelse til å drive denne typen kommersiell teknologiutvikling, sier Tønnes Sannem Heian.

Rekruttert i egne rekker

Den siste tiden har det blitt klart for Markedspartners daglige leder at vi har et stort leder- og kompetansehull for å drive denne utviklingen, og at vi hadde behov for en CTO som kunne jobbe helhetlig for selskapet med å sikre vår endringsevne.

  Heldigvis for oss var det mulig å rekruttere i egne rekker – vår leder for Performance marketing, Ken Leren hadde bakgrunnen og egenskapene som matchet behovet vårt og de utfordringene vi står i.

Gründerbakgrunn fra London

Ken har gründet og ledet markedsføringsteknologiselskapet Marketing Town i London en årrekke før han i fjor flyttet tilbake til Norge. Utover sitt teknologihode har han hatt en ledende og hands-on rolle i den kommersielle teknologiutviklingen til Marketing Town.

– Ken har jobbet med alt fra å identifisere behov i markedet til pakketering, prising og salg. Han har i tillegg vært en early adopter knyttet til AI og var tidlig en drivkraft og naturlig sparringspartner i organisasjonen knyttet til AI.  Jeg er veldig glad for Ken takket ja til å bli vår første CTO, noe som muliggjør at vi kommer raskt i gang på endringsreisen vår.

Ken på sin side er takknemlig for tilliten og er positiv på Markedspartners vegne.

– Vi har et kjempesterkt og endringsvillig lag, og jeg sikker på at vi har et godt utgangspunkt for sammen å skape morgendagens Markedspartner, sier Markedspartners ferske CTO, Ken Leren.