6 oppgaver vi anbefaler kunder å ta tak i nå

Det går mot sommer, og mange benytter muligheten til å ta tak i små og litt større forefallende oppgaver. Her er seks oppgaver vi ser at mange nå prioriterer å få gjennomført.

For noen er sommeren den tiden på året det er mulig å prioritere oppgaver som man har tenkt på en stund, men ikke har fått gjort noe med. Vi i Markedspartner jobber med kundene våre jevnlig, og her er noen av de oppgavene vi ser at mange nå ber om hjelp til å løse.  

1. Oppdatere GDPR-dokumentasjon 

Det er nå fem år siden EUs personvernforordning, ganske godt kjent som GDPR, ble innført i Norge. I den sammenheng var det mange som fikk på plass god dokumentasjon av hvordan personopplysninger blir innhentet og behandlet. Mange benytter nå muligheten til å sjekke om dette er godt ivaretatt gjennom disse fem årene, og vi støtter flere av kundene våre gjennom vårt metodeverk for å håndtere GDPR-dokumentasjon i digitale kanaler, som web og HubSpot.  

2. Oppdatere cookie-banner 

Har dere et cookie-banner hvor det er mulig å gi samtykker på ulike kategorier, og som blokkerer cookies til riktig samtykke er gitt?. Vi snakker for tiden mye med kunder som ønsker å bytte til siste versjon av HubSpot sitt cookie-banner, for å sikre at dette blir håndtert riktig.  

3. Opprydning i HubSpot-data 

Datakvalitet er alfa og omega i et CRM-system, og noe vi i Markedspartner snakker med kunder om daglig. Dårlig datakvalitet skaper problemer på svært mange måter, ikke minst fordi det kan trigge feil i prosesser. Hvis data i CRM ikke er til å stole på, blir det gjerne heller ikke brukt. Enten det handler om å fjerne inaktive kontakter, rydde i dubletter, berike eksisterende data eller annen form for opprydning, kan vi i Markedspartner gjøre jobben eller hjelpe deg i gang.  

4. Oppgradere til Google Analytics 4 

Om en drøy måned er det helt slutt for Universal Analytics, analyseverktøyet som har vært i bruk på noe i nærheten av alle verdens nettsteder. Dette er ingen liten endring. Ikke bare har GA4 en helt ny måte å vise innsamlede data på, men du starter også med å samle data helt på nytt. Vi i Markedspartner har hjulpet mange over på ny versjon, og har du ikke oppgradert eller byttet analyseverktøy enda – haster det nå veldig.   

5. WCAG-gjennomgang av nettstedet ditt 

Alle nettsteder skal følge WCAG-standarden, for å sikre at nettstedet kan brukes av alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Helt konkret er det 35 krav som skal følges i privat sektor, mens offentlig sektor skal følge 47 krav. Vi opplever at mange kunder benytter roligere måneder om sommeren til å gjøre en WCAG-gjennomgang av nettstedet sitt, for å sikre at man følger regelverket blir fulgt. 

6. Innholdsanalyse ved hjelp av kunstig intelligens 

OpenAI og deres GPT-løsninger har gitt helt nye muligheter til å analysere store mengder innhold på web med tanke på mange ulike kriterier som lesbarhet, sentimentanalyse, hvilke temaer og målgrupper man har mest innhold for, hvilke persona man treffer best og hvor i kjøpstrakten mandu har mye og lite innhold. Vi i Markedspartner snakker nå med mange kunder om dette, og har laget løsninger for å analysere store volum med innhold på en måte som ville vært umulig for et halvt år siden.    

Er dette noe du også kunne ha behov for bistand med i tiden som kommer? Bare ta kontakt med din kontaktperson i Markedspartner, eller send en e-post til firmapost@markedspartner.no, så tar vi en prat om når og hvordan dette kan løses!