Hva er en workflow (arbeidsflyt)?

En workflow (arbeidsflyt på norsk) er et sett med regler man kan sette opp for å automatisere rutinepregede oppgaver i markedsførings- og salgsarbeidet. Dette finnes i de fleste marketing automation-verktøyene og er essensielt for å lykkes med inbound marketing. Dette er også en god funksjon for å benytte for å bearbeide leads og å trekke dem videre inn i kjøpsreisen.

Ved å sette opp workflows frigjør man tid til å ta seg av andre viktige oppgaver. Man vil spare tid på repeterende oppgaver og får muligheten til å skreddersy markedsføringstiltakene.

Man kan sette opp ulike triggere for å aktivere workflows, for eksempel:

  • Meldt seg på bloggvarsel
  • Lastet ned innholdstilbud
  • Vært innom produktsider
  • Klikket på en lenke

Det er kun fantasien som setter begrensninger for hva som kan trigge og hva man kan få utrettet med workflows.

Eksempler på hva workflows kan gjøre:

  • Sende en oppfølgingsepost til en kontakt som har gjennomført ønsket handling
  • Sende takkeepost til de som har meldt seg på bloggvarslinger/nyhetsbrev
  • Oppdatere status/informasjon på kontakter