Hva er trafikk?

Trafikk (også kalt nettsidetrafikk) er brukere på internett som besøker en nettside. Trafikken måles i antall besøkende, ofte kalt «sesjoner», og er en vanlig måte å måle hvor effektiv en bedrift er til å nå målgruppen. Ved å analysere trafikken kan man se hvor den besøkende ankommer nettstedet fra.

Organic search

Organic search (på norsk: organisk søk) er mengden trafikk som kommer til et nettsted via en søkemotor. Denne typen brukes for å kartlegge hvilke søkeord personer søker etter som gjorde at de kom til nettstedet. Detaljene hjelper bedrifter med å forstå hvilke søkeord som generer mest trafikk, potensielle og eksisterende kunder, for å kunne utvikle mer målrettet innhold og søkeordsstrategier.

Referrals

Referral traffic (på norsk: henvisende trafikk) er all nettsidetrafikk som sender trafikk til et bestemt nettsted via en link (URL). Ved bruk av et software, med hensikt om å se detaljer om trafikken, kan en avdekke hvilke nettsteder (nettsted A) som gir trafikk til et annet (nettsted B).

Social media

Social media (på norsk: sosiale medier) trafikk er når en person ankommer eller lander på en nettside ved å trykke på en link fra et sosialt medium. Slike tilfeller vil være når en person legger til en link i et innlegg på Facebook eller Twitter.

Email marketing

Email marketing (på norsk: e-postmarkedsføring) er trafikken som genereres ved å inkludere nettsidelinker i e-poster man sender ut, med hensikt om å klikke på linken.

Paid search

Paid search (på norsk: betalt søk) er betalt søketrafikk som genereres i søkemotorer. Ved bruk av et software kan en avdekke hvor mye trafikk som genereres av betalt søk.

Direct traffic

Direct traffic (på norsk: direkte trafikk) er all direkte trafikk til et nettsted som ikke genereres via overnevnte trafikktyper. Ved å skrive inn www.vekstoppskrifter.no i nettleserens søkelinje og trykke på «Enter», vil personen ledes direkte inn på nettsiden. Klikker en person på www.vekstoppskrifter.no som en link, eksempelvis via et sosialt medium, vil dette klassifiseres som social media.

Other campaigns

Other campaigns traffic (på norsk: trafikk fra andre kampanjer) er enhver type generert trafikk som kommer fra en tracking URL, og som ikke passer inn som en av de overnevnte trafikktypene.