Hva er en tankeleder?

En tankeleder, eller thought leader på engelsk, er en person eller bedrift som er anerkjent som en autoritet på et spesialisert område. Deres ekspertise er etterspurt og ofte belønnet. 

Tankeledere er posisjonert på bransjenivå, over fagekspertisen, da de leder vei ved å bringe klarhet og perspektiv på området de representerer.