Hva er en takkeside?

En takkeside er siden en person blir sendt til etter å ha utført ønsket handling på en landingsside. Takkesiden inneholder informasjon om innholdstilbudet.

Det presenteres enten en link, nedlastningsknapp eller informasjon om når en vil bli kontaktet angående det personen fylte ut skjemaet for. Navigeringsalternativer og menyer vises igjen slik at personen kan fortsette å navigere på nettstedet.