Hva er social selling?

Social selling eller ”sosialt salg” er prosessen der du bruker sosiale nettverk til å finne, forstå og samhandle med potensielle kunder. Det handler om å skape meningsfulle relasjoner med mennesker du ønsker å komme i kontakt med, slik at du er det naturlige førstevalget når et lead er klar til å kjøpe. 

Social selling representerer et fundamentalt skifte i måten vi kommuniserer på. Adferden vår tilsier at dette er et område med stor påvirkningskraft. Som selger må du være villig til å bruke tid og krefter på å engasjere målgruppen din på en kontinuerlig basis.