Hva er et skjema?

Et skjema er et sett av felter man bruker for å skaffe til veie data om besøkende på nettstedet i bytte mot verdifullt innhold. Denne transaksjonen gir verdi for begge parter og er en essensiell del av å generere leads. Den besøkende får verdifull informasjon som viser at firmaet er en viktig kilde for å nå sine mål og utfordringer. Firmaet får til gjengjeld nyttig informasjon som gjør at de kan skape enda mer verdifullt innhold for å trekke den besøkende videre i trakten.

Det er viktig å huske at skjemaet må speile verdien av innholdet den besøkende vil få. Etterspørres for mye informasjon for et toppen-av-trakten-tilbud, er det høyst sannsynlig at den besøkende forlater skjemaet uten å konvertere. Videre er det like viktig å etterspørre nok informasjon som er nødvendig for å kunne tilby nytt verdifullt innhold.

Det finnes flere varianter av skjemaer og de tradisjonelle skjemaene er de man ser på ulike landingssider. De siste årene har pop-up skjemaer begynt å bli populære igjen for å promotere innhold, øke abonnenter og skyte fart på leadsgenereringen. Det finnes flere varianter av pop-up skjemaer.

Her er noen eksempler:

Pop-up box:

Dette er den som er mest oppmerksomhetsskapende, men kan også være den mest forstyrrende.

Dropwdown banner:

Dette er pop-ups som kommer ned fra toppen av siden og passer ofte best for å promotere tidsbegrensede tilbud.

Slide-in pop-ups:

Disse kommer inn fra enten høyre eller venstre side. Disse passer godt på sider med mye tekst. Det er viktig å tenke godt gjennom plassering av pop-up skjema og de må være relevant for innholdet på siden.

Det er viktig å tenke godt gjennom plassering av pop-up skjema og de må være relevant for innholdet på siden.