Hva er personalisering?

Personalisering gjør det mulig å skreddersy markedsaktiviteter til enkeltindividers preferanser og behov. Dette gjøres ved å tilpasse innhold basert på kunnskap om brukeren. 

Personalisering kan gjøres på mange nivåer, for eksempel å henvende seg til en person ved fornavn i en e-post eller ved å automatisk tilpasse innholdet på en hel webside basert på kunnskap om brukeren.

Personalisering kan også være å referere til tidligere kjøp eller nedlastet innhold som er unikt for den enkelte mottakeren, i kommunikasjon. Med personalisering kan man også ta hensyn til hvilket stadie av kjøpsprosessen det enkelte individet befinner seg i, og tilpasse budskapet deretter.