Hva er marketing automation?

Marketing automation er software eller nettbaserte verktøy som lar deg automatisere oppgaver relatert til markedsføring og salg. Dette betyr at oppgaver du repeterer ofte, og som du nå håndterer manuelt kan utføres mye mer effektivt ved automatisering. 

Eksempler på slike oppgaver er segmentering av kontakter, drift og overvåking av kampanjer, sende e-post til nye kunder eller varsling av abonnenter når du publiserer nye blogginnlegg. Et marketing automation-verktøy vil typisk være integrert i din CRM-løsning.

I en inbound marketing kontekst vil automatisering av oppgaver kunne baseres på mottakerens digitale atferd med den hensikt å generere, kvalifisere og pleie leads til de er klare til å bli tatt hånd om av en salgsperson.

Det finnes flere marketing automation verktøy. Noen kjente leverandører er EloquaPardotMarketo og HubSpot.