Hva er markedskaptial?

Markedskapital er de eiendelene du har som setter deg i stand til å utøve din markedskommunikasjon kostnadseffektivt. Markedskapitalen består av følgende tre elementer: Data om dine kontakter, eide digitale kanaler og innhold:

1. Data om dine kontakter (leads og kunder)
Enhver virksomhet med digital tilstedeværelse bør investere i et marketing automation-system. Et slikt system gjør oss i stand til å kommunisere mer målrettet med våre kontakter basert på informasjonen de gir oss og deres digitale atferd. Et slikt system kan gi deg én oversiktlig plattform som gjennom en helhetlig og effektiv prosess leder kontakter gjennom kjøpsprosessen fra de er kalde "leads" eller "prospects" til de har blitt kunder. De beste systemene er også gode kilder til måling, læring og forbedring i jakten på best mulig avkastning på markedsinvesteringene.

2. Dine eide digitale kanaler
Hjemmesider, nettbutikker, blogger, dine egne områder i sosiale medier, nettmagasiner og lister med tilhørende domener og e-postabonnenter er eksempler på digitale kanaler som virksomheten selv eier og kontrollerer. Et nettsted øker i verdi over tid, forutsatt at du vedlikeholder det, ved at det får ansiennitet hos søkemotorene. Gjennom bedre plasseringer og flere inngående linker når virksomheten ut med sitt budskap til stadig flere nye mennesker. Ved å jevnlig produsere kvalitetsinnhold som målgruppen din finner, stoler på og engasjerer seg i, øker du verdien av kommunikasjonskanalene dine. 

3. Innholdet i de digitale kanalene
All tekst, bilder, lyd og video som publiseres i dine kanaler er eiendeler som genererer rentes rente. Der tradisjonell reklame har en begrenset levetid (så lenge du betaler for eksponering) blir innholdet du publiserer i egne kanaler værende "til evig tid" og fortsetter å skape trafikk, leads og nye kunder flere år etter at det har blitt lagt ut.