Hva er kunderelasjonshåndtering

Kunderelasjonshåndtering er styring og utvikling av kunderelasjoner i en virksomhet. Det engelske uttrykket som ofte benyttes, er CRM, som står for Customer Relationship Management.

CRM tar utgangspunkt i teorier om relasjonsmarkedsføring, som handler om å bygge kunderelasjoner. Målet er et gjensidig forhold hvor begge parter opplever at de får noe verdifullt ut av forbindelsen.