Hva er KPI?

KPI står for Key Performance Indicator. Ofte omtalt som nøkkeltallsindikatorer på norsk, altså definerte nøkkeltall til å måle etter. Dette er et kvantifiserbart mål som brukes til å evaluere hvordan virksomheten presterer opp mot sine mål. 

KPIer blir brukt som måleenheter som indikerer om bedriften er på rett vei til å nå deres overordnede mål og strategier. Ofte er dette måltall knyttet til salg, men de kan også være knyttet til andre forretningskritiske verdier som merkevarepreferanse og -kjennskap, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, vekst i markedsandeler, vekst i omsetning på spesifikke produktgrupper osv.