Hva er konverteringsrate?

En konverteringsrate er prosentandelen som har handlet på en CTA og fylt ut et skjema for å motta et tilbud, eller kjøpt en vare eller tjeneste.

Eksempel: Ut av 1000 som var innom en landingsside var det 50 som fylte ut et skjema for å laste ned et innholdstilbud

Antall besøkende som fylte ut skjemaet ÷ antall som var innom siden * 100

50 ÷ 1000 * 100 = 5 % konverteringsrate