Hva er klikkrate?

Klikkrate er prosentandelen som har klikket på en annonse eller et nettsted de har sett på. 

Eksempel: Ut av 1000 som så annonsen/nettstedet var det 100 som klikket seg inn.

Antall klikk ÷ antall som så annonsen/nettstedet * 100

100 ÷ 1000 * 100 = 10 % klikkrate