Hva er kjøpsprosessen?

Kjøpsprosessen er den prosessen en forbruker foretar seg i forbindelse med et kjøp. Innen inbound marketing er kjøpsprosessen tredelt, og begynner når en potensiell kjøper opplever symptomer på et problem eller en mulighet.

Erkjennelsesfasen

Her opplever den potensielle kjøperen symptomer på et problem eller en mulighet. Kjøperen orienterer seg om og undersøker problemet eller muligheten på nett for å forstå og sette navn på problemet eller muligheten.

Evalueringsfasen

I denne fasen har den potensielle kjøperen satt navn på problemet eller muligheten sin, og skaffer seg en oversikt over alle de mulige tilnærmingene og metodene for å løse det.

Beslutningsfasen

I den siste fasen av kjøpsprosessen har den potensielle kjøperen bestemt seg for en metode eller tilnærming for å løse problemet eller muligheten. Vedkommende orienterer seg om de ulike tilgjengelige og relevante leverandørene, og bestemmer seg til slutt for et kjøp av én konkret leverandør.