Hva er kjøperinitiativ?

Kjøperinitiativ er et begrep som henviser til kjøpere som henvender seg til bedriften på eget initiativ. Tesen er at en bedrift som investerer i markedskommunikasjon over tid vil se at en økende grad av salget kommer fra kjøperinitiert salg, kontra selgerinitiert salg (eks. oppsøkende salg og annonsering).

Begrepet ble lansert av Otto Ottesen i boken Markedskommunikasjon - Strategisk helhetsplanlegging for økt lønnsomhet, utgitt på Handelshøjskolens forlag i 1997.

Kjøperinitiativet i et marked er avhengig av at det er etterspørsel etter produktet eller tjenesten som tilbys. Virksomheter som har svak merkevarekjennskap, eller som selger produkter eller tjenester i helt nye kategorier, vil oppleve lav etterspørsel og må følgelig belage seg på å investere mer i selgerinitiativkommunikasjon

Beslektede begreper som inbound og outbound (eller push og pull) brukes om salgs- og markedsføringsstrategier som baseres på kjøperinitiativ og selgerinitiativ. Markedsføringsstrategien inbound marketing og salgsstrategien inbound sales er tuftet på de samme prinsippene som Ottesen postulerte i 1997.

Eksempler på markedsføringstiltak som baserer seg på kjøperinitiativ er søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotormarkedsføring (SEM).