Hva er kandidat-persona?

En kandidat-persona er en fiktiv presentasjon av den ideelle kandidaten til rollen du skal besette. Kandidat-personas utformes ved å definere de personlige egenskapene, ferdighetene og kompetansen kandidaten ideelt sett bør ha. Gjør du denne jobben grundig, blir utsilingsprosessen vesentlig enklere.

 

En god kandidat-persona gjør det enklere å skrive relevante stillingsbeskrivelser og øker antallet relevante søkere. Den bidrar også til en bedre forståelse av hvilke rekrutteringskanaler du skal benytte for å nå de mest aktuelle kandidatene.