Hva er innholdsprodukter?

Et innholdsprodukt (også kalt innholdstilbud) brukes for å konvertere lesere av blogger og nettsteder til leads. Innen inbound marketing er innholdsproduktet låst bak en landingsside med et skjema leseren må fylle ut for å få tilgang. Den opplevde verdien av innholdsproduktet må være stor nok til at leseren er villig til å gi fra seg nok kontaktinformasjon (minimum navn og e-postadresse) i bytte.

Innholdsprodukter er nært knyttet opp mot personas og kjøpsprosessen. Innholdet i, og formatet av, innholdsproduktet styres av hvem man ønsker å nå og hvor de befinner seg i kjøpsprosessen.

Eksempler på innholdsprodukter:

E-bøker

E-bøker er blant de mest brukte innholdsproduktene. De går dypere inn på et gitt tema, er gjerne mellom 10 og 20 sider lange og tilbys ofte i PDF-format. Guider, rapporter og white papers, er eksempler på genrer ofte benyttet i e-bøker.

Video

Animasjonsvideoer, opptak fra foredrag, konferanser og lignende, brukes ofte som innholdsprodukter. Hele videoen kan låses bak en landingsside med et skjema, eller så kan korte filmsnutter fungere som lokkemiddel for å få seere til å registrere seg for å få tilgang til hele videoen.

Kalkulator

Brukes for å vise hvilke resultater en virksomhets løsninger vil gi potensielle kunder. Ofte brukte kalkulatorer er boliglån- og billånkalkulatorer.

Webinar

En kort videopresentasjon om et gitt tema, som regel utført av en eller flere personer i sanntid. Presentasjonen utføres gjerne i egen person foran kamera eller ved å dele skjermen på datamaskinen. Ofte brukes også chattefunksjoner for å øke interaksjonen med seerne.

Test eller quiz

Brukes ofte for å hjelpe potensielle kunder til å velge det produktet eller den tjenesten som passer best for dem, eller for å avklare om det en virksomhet tilbyr er riktig løsning for en potensiell kunde.

Sjekkliste

Beskriver en prosess med punkter sortert i logisk rekkefølge. Er nært beslektet med oppskrifter.

Infografikk

Infografikk, eller informasjonsgrafikk, er grafiske visuelle representasjoner av informasjon, data eller kunnskap. Brukes for å gi en rask, konsis og klar fremstilling av informasjon om et gitt tema.

Podcast

Episodisk serie av digitale lydfiler som er nedlastbare og mulig å abonnere på. En episode av en podkast tar gjerne for seg ett tema innenfor det fagfeltet eller interesseområdet podkasten omhandler.