Hva er Inbound sales?

Inbound sales er en moderne måte å selge på, hvor du tilpasser deg dagens kjøperatferd. I dag er det kjøperen som kontrollerer salgsprosessen, ikke selgeren. Internett har fullstendig snudd opp-ned på kjøpers og selgers rolle. 

Kundens kjøpsprosess starter ofte på internett, og når en potensiell kunde først tar kontakt med deg, er 60-90 % av kjøpsbeslutningen allerede tatt. For å møte kjøperen på riktig arena, til riktig tid, må du jobbe etter helt andre strategier enn tidligere. Det er kunden som står i fokus. Deres behov, utfordringer og målsetninger. Derfor er du er nødt til å personalisere budskapet ditt, tilpasse deg kjøperens atferd og finne ut hvor de er i kjøpsreisen sin. 

Inbound sales-metoden består av fire faser:

1. Identifiser
Identifiser hvor kjøperen er i kjøpsreisen sin. Har de lest innhold som tilsier at de er modne for å bli kontaktet av en selger? I denne fasen er det viktig å forstå dine personas, og tilby innhold som hjelper den potensielle kunden til å øke kunnskapen på det området de er interessert i.

2. Kontakt
I denne fasen har kjøperen gjort research og tilegnet seg kunnskap. Vedkommende er også klar for å identifisere seg, men ikke å bli solgt til. Her må du som selger gjøre god research på kjøperen før du kontakter vedkommende. Og når du først etablerer kontakt, må du være hjelpende ikke selgende.

3. Utforsk
Vi har alle blitt oppringt av selgere som kun er opptatt av å fortelle om selskapet sitt og hvor fantastiske produkter de tilbyr. Inbound sales handler om å lytte, forstå kundens problemer og tilby en løsning. Oppnå tillit hos kunden. Det er først da de tror på det du tilbyr.

4. Gi råd
Når du har identifisert kjøperens utfordring, er det viktig å være en god rådgiver. Du må være den eksperten som kan hjelpe kundene til å løse utfordringene sine.