Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell beskriver hvordan en virksomhet skaper, leverer og fanger verdier. Forretningsmodellen er den underliggende logikken som forklarer hvordan du skaper kundeverdi (omsetning) til en forsvarlig kostnad, slik at ansatte og eiere får de resultatene de forventer (lønn og utbytte). 

Du må skille mellom forretningsmodell og forretningsstrategi. Alle virksomheter har en forretningsmodell, men ikke alle har en strategi.

Forretningsmodellen beskriver hvordan du driver forretningen din. Den beskriver forretningslogikken til din virksomhet. Forretningsstrategien gir svar på hvordan du skal gjøre det bedre enn