Hva er en GIF?

En GIF er et akronym for Graphic File Interchange, og betyr at man kombinerer flere bilder i en grafisk fil. Bildene er komprimerte, slik at filen ikke tar for stor plass. I og med at bildene vises raskt etter hverandre, vil GIF-en oppleves som animert for den som observerer.

Her ser du et eksempel på en GIF.