Hva er digital disrupsjon?

Digital disrupsjon er i ferd med å få fotfeste i det norske språket. Det beskriver hvordan digital teknologi fullstendig endrer innarbeidede metoder og arbeidsmønstre - på tvers av alle bransjer. I forretningslivet er denne utviklingen drevet frem av markedsføring, der Google og senere Facebook har vært blant lederne av teknologiutviklingen.

 

Disruptive løsninger har den egenskapen at det oppstår på en måte som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant, og er som regel både enklere, billigere og mer effektivt enn de eksisterende løsningene.