Hva er bounce rate (frafallsrate)?

En frafallsrate, omtalt som bounce rate på engelsk, er en beregning innen webstatistikk. Bounce rate er et prosenttall på hvor mange besøk som kun består av én sidevisning, altså uten å ha foretatt seg noe på nettstedet. Hvor lang tid den besøkende bruker på siden spiller ingen rolle.

Eksempel:

Ut av 1000 som besøkte et nettsted var det 150 som klikket på andre sider.

Antall besøkende som klikket på andre sider ÷ antall besøkende * 100

150 ÷ 1000 * 100 = 15 % frafallsrate