Hva er big data?

Hva er big data?

Big Data er i bunn og grunn datafangst. Den mest utbredte definisjonen er data som kjennetegnes ved tre V’er; Volume (volum), Variety (variasjon) og Velocity (hastighet).

Big Data genereres av alle mulige kontaktpunkter ditt selskap har med kundene:

  • IP-adresser
  • GPS
  • mobiltelefonbruk
  • online- handlemønster
  • sosiale nettverk
  • RFID
  • mobilbank
  • sensorer
  • blogger
  • feedback fra ratingsteder

Gjennom disse kontaktpunktene etterlater kundene dine seg enorme mengder spor hver dag. Det som skiller Big Data fra «vanlige data», har Gartner forsøkt å definere på denne måten:

Big Data in general is defined as high volume, velocity and variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making.”