Hva er agile marketing?

Når det engelske ordet ”agile” blir direkte oversatt til norsk betyr det; smidig. Hva innebærer dette – smidig markedsføring? Kort fortalt handler agile marketing om å gjøre mer av det som gir resultater raskt. Du kan betrakte det som en tenkemåte for å strukturere markedsarbeidet. 

Det handler om å tilpasse markedsføringen til et marked med kjappe endringer og kjøre små kampanjer hyppig og raskt i stedet for tunge kampanjer som krever mye planlegging. Markedsarbeidet er i stor grad drevet av data – ikke av lange, tunge strategiplaner. Dette for å slippe å arbeide med feil tiltak, som ikke gir utslag på bunnlinjen.